Слово от святия дух до църквите в България

Ето вие толкова време говорите моята истина от амвоните си, че ми е омръзнало да слушам моето слово, което да се говори с толкова страст от амвони с микрофони, публично и пред камерите, и да се върши толкова малко, когато не е публично. И моят народ вместо да се засрами и да започне да върши правда, все повече и повече заприличва на хората от амвоните, които добре говорят, но не вършат моето слово. И в какво вършим зле твоето слово, ще попитат пасторите? В това че ограбвате моя народ, казва святия дух и в това, че ме крадете в десятъците, казва святия дух на пасторите. Вие проповядвате десятъци и дарения, които са описани в моето слово, всеки с времето си и с завета под който са необходими, и след това изобщо забравяте да споменете, за какво служат тези събрани пари, или не пари, според моето слово, а то винаги е само и единствено за нуждаещите се. Така вие харчите тези…

Слово от святия дух до американските църкви

Вие казвате: Ние сме велика нация и ние командваме света. Ние вършим добро на евреите и докато го вършим, сме защитени да владеем света и да се обогатяваме на гърба на останалите народи. Безумни и слепи! Вие ли защитавате Израел, или аз ако реша мога да направя арабите-мюсюлмани да защитават Израел от вас? Нима сте толкова глупави да си мислите, че сте вместо бога? Толкова ли гордостта е заслепила очите ви, че да смятате, че сте вместо бога? И този, който ви дава святия дух и върши чудеса сред вас поради вашата гордост ли върши това, или поради това, че вие не спирате да воювате против разни народи и да си мислите, че аз мога по каквато и да е причина да позволя това? Безумни и слепи! Не казва ли моето слово, че когато някой ви удари по едната страна, вие да му обърнете и другата? А вие извратихте това слово и казахте: добро и свято пред Бога е да…

Слово от господаря за християните (вярващите в Исус помазания (Христос)) по целия свят

Благодат и мир да бъдат с божия народ, който е изкупен със скъпоценната кръв на божия син Исус Помазания, който умря за нашите грехове и възкръсна на третия ден за наше оправдание, за да ни даде вечен живот в своето царство, което е вечно царство, което е по-силно от всички земни царства, амин. Това е слово, което ми бе дадено през месец февруари 2021 и е предназначено да подбуди божия народ да започне да служи на бога и да спре да „търка църковните скамейки“, което прави толкова „успешно“ през последните времена, когато двама – трима вършат нещо, а останалите просто или ръкопляскат, или просто дават някакви пари, или не правят практически нищо, освен да „ходят на църква“, което не е нещо, което може да се види на страниците на писанията на бога, Библията. Можете да чуете същото послание прочетено на български тук, или на английски тук. Словото е за всички, тоест не е частно слово; на принципа на писанията, които са за…