Матей

Книга за произхода на Исус Помазания, синът на Давид, синът на Авраам. Авраам роди Исаак, а Исаак роди Яков, а Яков роди Юда и братята му, А Юда роди Фарес и Зара от Тамар, а Фарес роди Есром, а Есром роди Арам, а Арам роди Аминадав, а Аминадав роди Наасон, а Наасон роди Салмон, а … Read moreМатей