Матей

Книга за произхода на Исус Помазания, синът на Давид, синът на Авраам. Авраам роди Исаак, а Исаак роди Яков, а Яков роди Юда и братята му, А Юда роди Фарес и Зара от Тамар, а Фарес роди Есром, а Есром роди Арам, а Арам роди Аминадав, а Аминадав роди Наасон, а Наасон роди Салмон, а … Read moreМатей

Слово от святия дух до църквите в България

Ето вие толкова време говорите моята истина от амвоните си, че ми е омръзнало да слушам моето слово, което да се говори с толкова страст от амвони с микрофони, публично и пред камерите, и да се върши толкова малко, когато не е публично. И моят народ вместо да се засрами и да започне да върши … Read moreСлово от святия дух до църквите в България

Слово от святия дух до американските църкви

Вие казвате: Ние сме велика нация и ние командваме света. Ние вършим добро на евреите и докато го вършим, сме защитени да владеем света и да се обогатяваме на гърба на останалите народи. Безумни и слепи! Вие ли защитавате Израел, или аз ако реша мога да направя арабите-мюсюлмани да защитават Израел от вас? Нима сте … Read moreСлово от святия дух до американските църкви

Слово от господаря за християните (вярващите в Исус помазания (Христос)) по целия свят

Благодат и мир да бъдат с божия народ, който е изкупен със скъпоценната кръв на божия син Исус Помазания, който умря за нашите грехове и възкръсна на третия ден за наше оправдание, за да ни даде вечен живот в своето царство, което е вечно царство, което е по-силно от всички земни царства, амин. Това е … Read moreСлово от господаря за християните (вярващите в Исус помазания (Христос)) по целия свят