Матей

Книга за произхода на Исус Помазания, синът на Давид, синът на Авраам. Авраам роди Исаак, а Исаак роди Яков, а Яков роди Юда и братята му, А Юда роди Фарес и Зара от Тамар, а Фарес роди Есром, а Есром роди Арам, а Арам роди Аминадав, а Аминадав роди Наасон, а Наасон роди Салмон, а Салмон роди Вооз от Рахав, а Вооз роди Овид от Рут, а Овид роди Йесей, а Йесей роди цар Давид, а цар Давид роди Соломон от уриевата жена, а Соломон роди Ровоам, а Ровоам роди Авиа, а Авиа роди Аса, а Аса роди Йосафат, а Йосафат роди Йорам, а Йорам роди Озиас, а Озиас роди Йоатам, а Йоатам роди Ахаз, а Ахаз роди Езекия, а Езекия роди Манасия, а Манасия роди Амон, а Амон роди Йосия, а Йосия роди Йехония и братята му около преселването във Вавилон, а след преселването във Вавилон Йехония роди Салатиил, а Салатиил роди Зоровавел, а Зоровавел роди Авиуд, а Авиуд…