Слово от святия дух до американските църкви

Вие казвате: Ние сме велика нация и ние командваме света. Ние вършим добро на евреите и докато го вършим, сме защитени да владеем света и да се обогатяваме на гърба на останалите народи. Безумни и слепи! Вие ли защитавате Израел, или аз ако реша мога да направя арабите-мюсюлмани да защитават Израел от вас? Нима сте толкова глупави да си мислите, че сте вместо бога? Толкова ли гордостта е заслепила очите ви, че да смятате, че сте вместо бога? И този, който ви дава святия дух и върши чудеса сред вас поради вашата гордост ли върши това, или поради това, че вие не спирате да воювате против разни народи и да си мислите, че аз мога по каквато и да е причина да позволя това? Безумни и слепи! Не казва ли моето слово, че когато някой ви удари по едната страна, вие да му обърнете и другата? А вие извратихте това слово и казахте: добро и свято пред Бога е да се воюва. Нима станахте толкова несмислени? Затова аз предвидих край на вашата империя, за да спрете да тровите цялата вселена с вашата алчност и гордост, и тъмнина се разстла по земята по ваша вина. И аз няма да разруша вашата империя по вина на Буш, или на Клинтън, или на Тръмп, но по вина на това, че в мое име, казва Исус Помазания, не спирате да вършите безумия по цялата планета. Затова краят на вашата империя идва и тя ще бъде разпокъсана на части, и много народи ще се зарадват поради това, защото натегнахте върху всички народи с вашата нескромност и грехове. И аз ще приключа с империята ви не отвън, но отвътре: няма да изпратя народи да ви завладяват и разрушат, но ще направя самите вие да се повдигнете един против друг, и това вече е решено пред мене. И главната вина за това лежи върху всички ваши църкви, които заедно в пълно съгласие участват в неправдите на света, вместо да ги изобличават, както казва моето слово, че е праведно да се върши. Затова и аз не ви казвам “покайте се!”, защото това решение вече е взето и ако и да се покаете, ако и да ме последвате в моите пътища, пак империята ви ще бъде разрушена и разграбена от други народи, понеже бяхте неблагодарни, когато аз идвах при вас и ви благославях, казва святият дух. Но пак сред вас има малко хора, които действително уповават на името ми и които не ходят във вашите пътища, които не одобряват вашата алчност и гордост, и които са достойни да стоят пред мене. Заради тях , именно заради тях аз забавях и веднъж и два пъти изпълнението на моите присъди, но сега вече и заради тях няма да го правя, но ще ви оставя на разграбване, и много народи ще се зарадват, и праведните ще се радват, понеже поради вас се хули моето име ето вече толкова време, че виковете на праведните достигнаха до моите уши и аз взех решение.

Deja un comentario