Слово от господаря за християните (вярващите в Исус помазания (Христос)) по целия свят

Благодат и мир да бъдат с божия народ, който е изкупен със скъпоценната кръв на божия син Исус Помазания, който умря за нашите грехове и възкръсна на третия ден за наше оправдание, за да ни даде вечен живот в своето царство, което е вечно царство, което е по-силно от всички земни царства, амин.

Това е слово, което ми бе дадено през месец февруари 2021 и е предназначено да подбуди божия народ да започне да служи на бога и да спре да „търка църковните скамейки“, което прави толкова „успешно“ през последните времена, когато двама – трима вършат нещо, а останалите просто или ръкопляскат, или просто дават някакви пари, или не правят практически нищо, освен да „ходят на църква“, което не е нещо, което може да се види на страниците на писанията на бога, Библията. Можете да чуете същото послание прочетено на български тук, или на английски тук.

Словото е за всички, тоест не е частно слово; на принципа на писанията, които са за всички нас. Това слово, въпреки че е от святия дух, както вярвам, няма претенции да замени, или да се конкурира с божието слово, но то е за да потвърди божието слово, Библията, и за да покажа, че божието слово е важно, толкова важно, колкото ясно се вижда в живота на господаря Исус помазания, който извършил всичко в съгласие именно с това слово. Същото това слово казва, че божията воля е всички ние да пророкуваме, както и да участваме във всички останали дарове на святия дух, нещо, което християните в по-голямата си част пренебрегват къде от учението на техните си деноминации, къде от това, че за да участваш в даровете на святия дух означава да страдаш и да бъдеш отхвърлен от хората, което е гарантирано от самия господар Исус, който казва: Ако мене мразеха и вас ще мразят. Затова и повечето християни дори не се опитват да се доближат толкова близо до бога, че да чуят нещо от него и да го предадат на останалите, както е писано: Каквото чуете на ухо, прогласете го от покривите. Затова главна цел на моя живот с бога стана да не съм като тези християни, но да се доближавам до бога и да го търся, за полза както на мене самия, така и на неговия народ. Това естествено предизвиква омразата най-вече на много религиозни лидери, които имат своя си планове относно божия народ. Защото те предпочитат божия народ да служи на техните организации, отколкото на божията воля, за което обаче накрая ще има да отговарят, което ни е гарантирано от самото божие слово, което е вечно слово, което не може да бъде променено, нито победено от която и да е църква, организация или човек. Затова съветвам всеки човек да се отнесе сериозно към това слово, за да му бъде добре и да се покори на бога да му служи във всяка истина. Ако искате да разберете как да служите на бога, можете да го намерите на страниците на Библията, и ви казвам, че това не е да търкате църковните скамейки! Ето го и самото слово:

„Докога пастирите ще лъжат стадото? Вечно ли ще измислят лъжи, за да стрижат стадото ми, и вечно ли ще говорят измамно, за да припечелят още нещо? Променят думите на словото ми и ги правят да изглеждат подобни на техните думи, гледат лукаво и се усмихват, говорят гладко и мазно, но сърцето им не е с мене, а върви след техните си печалби. Строят високи места, на тях поставят амвони и застават на тях и говорят „Господ каза“, а господарят не е казал, нито на ум му е идвало. Защото те употребяват името ми, за да припечелят някой лев, за да хранят децата си и да обличат жените си, но моят народ остава гладен и жаден, и него няма кой да облича, нито кой да нахрани, но те пак казват „Господ така каза в словото си“, а господарят не е казвал нищо подобно. Ръкополагат  се един друг, един на друг дават власт, но не защото аз съм им казвал да дават власт, а защото от това идва печалбата им, и те приличат на хората от моето слово, които се притеснявали за своя си занаят, понеже служели на идолите. Затова и пасторите се притесняват моето слово да бъде ясно и разбираемо за моите хора, защото моето слово лично ще ги лиши от властта и авторитета им и ще ги направи за посмешище пред всичките светии.

Затова аз изпращам словото си и то казва ясно, че всеки трябва да ми служи без да се бои от хората, без да се бои от пасторите и поповете, които сами себе си утвърждават и говорят: „Не говори против божия помазаник, нито се бунтувай против него, защото Бог ще го защити!“, защото казвам ви, никак няма да ги защитя и ако вие започнете да ми служите, аз ще бъда на ваша страна и ще посрамя всички  пастори, които мразят моя народ и не го оставят да ми служи.

Затова те приличат на фараона, който не искаше да пусне моя народ в пустинята, за да ми послужи дори само за три дена, понеже това му изглеждаше като три дена загуба на печалбите му от неговите роби, затова и разорих държавата му. Така и днешните пастори считат, че ако оставят божиите хора да вършат всеки, каквото аз съм му дал и заповядал да върши, то тяхната печалба ще намалее, а може и съвсем да се стопи, и затова и не оставят моя народ да ми послужи дори два часа на седмица в това, което те наричат богослужение. Така че сам аз господарят святият дух казвам следното на моя народ: Не се бойте от пасторите, не се бойте, че ви заплашват да ви отлъчат от техните синагоги, които те наричат църкви, но ми служете и не се бойте, нито се съобразявайте с техните прищевки, защото ако и те да ви намразят и да ви отлъчат от синагогите си, то аз съм ви приел и съм ви обикнал с вечна любов и ще продължа да ви обичам.

И ако някой пастор не ти позволи да ми служиш, то остави го и ми служи, и аз ще бъда с тебе, и ще имаш голяма награда на небето. Не бойте се, защото аз победих света, а пасторите имат властта си от света и не от мене! Ако аз им бях дал власт, то те щяха да се съобразяват с моето слово, което казва, че се помага на нуждаещите се, а те помагат на себе си, и пасат себе си. Затова не са от моето слово и аз не съм ги поставял, но те се поставиха поради тяхната собствена лакомия и поради ненаситното си желание за още печалба и още, и още, докато ви острижат до кожа и докато ви поробят на техните си пътища, които са пътища на строежи на дворци и палати, които не са мои, които никога не са ми идвали на ум, които никога не съм им заповядвал, и които няма да донесат никога до добрите плодове, които те обещават, че ще донесат, защото те не са от мене. А когато нещо не е от мене, то не може да донесе добри плодове.

Затова започнете да служите на бога така, както е описано в моето слово. Започнете да се грижите за тези, които се нуждаят и не давайте силите и усилията на си на суетни неща, за които няма да имате награда. Бъдете мъдри — пасторите не са тези, пред които ще застанете в дена на съда, а ще застанете пред мене и ще има да отговаряте за доброто и злото, което сте извършили в тялото си. Ако е  зло, няма да имате награда и има опасност дори за душите ви. Ако е добро ще имате голяма награда пред моя престол и тя е вечна награда, която никой не може да ви отнеме, ако вие не му позволите. Не позволявайте пасторите да ви отнемат наградата, но се подложете под моя ярем и служете на бога сега в този век, в който хора от всички народи загиват за вечността, за да им послужите и за да можете да спасите някои от тях, които биха поискали. И когато дойде моя ден ще има истинска почивка за всеки един от вас. Но ако вие сега си почивате и се забавлявате, ако сега се смеете и си губите времето с неща, които не ползват, то когато дойде моят ден, вие няма да имате награда, а някои от вас ще загубят и вечността, правото да стоят пред мене. Не бъдете като тях, казва святият дух.“

Deja un comentario